Емил Найденов - национален координатор на Бизнес школа "БОГАТСТВО"

Лидер в Европейска уелнес мрежа Анхира

С многогодишен опит, изградил огромен работещ и печеливш екип.

Ако искате Емил да е вашият спонсор и ментор, можете да станете член на екипа му оттук


Е-мейл