Семинари и курсове

Изберете курс или семинар, който отговаря на вашите интереси и на нивото на финансовата ви грамотност.

Здравейте, майни!

Искате ли семинар?

captcha 

още текст

Координатор на Кешфлоу Клуб може да бъде всеки, който:

 • е навършил 18 г.
 • членува в някой от клубовете към Бизнес школа "БОГАТСТВО"
 • е завършил интензивен курс "Финансова грамотност за напреднали"
 • е издържал успешно изпит за координатори, включващ събеседване,
  писмен тест, провеждане на семинар по финансова грамотност и игра.
 • е закупил Кешфлоу комплект - играта “Потоци пари101” и пълен набор от книги на Р. Кийосаки на български език.

Права на координатора

 • може да провежда семинари и курсове по финансова грамотност
 • може да разпростраява книги и игри с печалба не по-малка от 30%
 • може да участва в специалния Клуб на координаторите
 • може да предлага нови образователни продукти

Всеки координатор сам определя кога и колко да работи. Ако прави по един встъпителен семинар на седмица при посещаемост 5 души по 20 лв, плюс един начален курс на седмица при посещаемост 5 души по 30 лв, то общата месечна заработка е 1100 лв. (5х20х4 + 5х30х4). Към това се прибавя и печалбата от разпространени книги и игри. При 3 игри (т.о. 54 лв) и 20 книги (т.о. средно 3 лв) на месец това прави над 200 лв, или общо 1300 лв./месец.

Ако искате да станете координатори, моля свържете се с нас!

(само за завършилите начален курс "Основи на финансовата грамотност")

- за гости - 60 лв.
- за членове на клуба - 40 лв.
Представлява двудневно интерактивно обучение с игри. Завършилите го получават сертификат, който им дава право в срок от 1 месец да се явят на безплатен изпит за координатори.

Курсът за координатори (интензивен курс "Финансова грамотност за напреднали") се провежда в събота и неделя от 10 до 16 ч. в офиса на "Анхира" ЕООД при набиране на желаещи (поне 6 души). Завършилите го получават сертификат за финансова грамотност и могат да се явят на безплатен изпит за координатори в едномесечен срок, за да получат диплома за координатор и съответните права.

Напомняме ви, че за да се включите в курс за координатори, трябва да сте членове на Кешфлоу клуб и да сте завършили начален курс "Основи на финансовата грамотност" - поредица от 3 семинара с 2 игри. Ако не отговаряте на това условие, можете да довършите началния курс в някой Кешфлоу клуб.

Таксата за участие в курс за координатори е 90 лв. (без ДДС) и се заплаща предварително. За да покажат, че се отнасят сериозно към своята бъдеща дейност, кандидат-курсистите трябва да закупят т.нар. Кешфлоу Комплект - игра "Потоци Пари 101" и книги от поредицата "Съветите на Богатия татко".

Цената на Кешфлоу комплекта е супер изгодна и е валидна само за кандидат-координаторите. Така те разполагат с образователните продукти на школата, когато започнат дейността си, и веднага могат да спечелят. На тел. 02-8629249 можете да разберете точната цена на Кешфлоу комплекта за момента (в зависимост от новоиздадените книги).

Препоръчваме на кандидатите доставка на Кешфлоу комплекта до домовете им. Това е най-удобният вариант, с цел да ви спестим носенето на тежки пакети на ръка. Освен това, при получаването му можете да заплатите и таксата за участие в курса. Другият вариант за плащане е банков превод или пощенски запис.

Ако ви трябва фактура, можете да я получите на самия курс. За да пестим вашето време, молим да ни изпратите данните си предварително, за да подготвим фактурите навреме.

Ако ви трябва хотел за нощуване в София, предлагаме ви Хотел-ресторант "Диана 3" - ул. Тинтява 29
тел. за резервации - 8622996 и 8624901
Цена: стая без телевизор - 20 лв, с телевизор - 35 лв.
Предимство: съвсем близо до мястото на курса - 10 мин. пеша.

За повече информация: Емил Найденов, тел. 0888 920484

ПЪРВИ ДЕН: ВСТЪПИТЕЛЕН

ЦЕЛИ НА СЕМИНАРА
1. Да запознае участниците с основите на финансовата грамотност
2. Да покаже на практика чрез играта “Потоци пари 101” значението
на основните понятия и тяхното въздействие върху начина ни на живот.
3. Да помогне на участниците да определят “изходните си позиции”
Съдържанието на встъпителния семинар вижте тук.

ВТОРИ ДЕН: “ОСНОВИ НА ФИНАНСОВАТА ГРАМОТНОСТ – ЧАСТ 1”

ЦЕЛИ НА СЕМИНАРА
1. Да затвърди познанията от встъпителния семинар
2. Да развие умения за излизане от “Омагьосания кръг”
3. Първи стъпки на “Бързата писта”. Кой ще победи?
4. Да помогне на участниците да “изберат” свой модел на живот

СЪДЪРЖАНИЕ

І. УВОДНА ЧАСТ
1. Принцип на лоста и умножаването.
2. Заемите като лост и като пасив. Добри заеми и лоши заеми.
3. Ценности, определящи квадранта: страх, сигурност, свобода, вяра.
4. Резултати от насочване на парите към активи или пасиви.
5. Превръщане на заработените доходи в пасивни доходи.
Как да напуснем “Омагьосания кръг” и да излезем на “Бързата писта”?

ІІ. УЧАСТИЕ В ИГРАТА “ПОТОЦИ ПАРИ 101”
1. Правилата на “Бързата писта”
2. Финансов отчет – трите вида финансови отчети
3. Малки и големи възможности и тяхното оценяване. Възможности за печалби
от активи с отрицателен паричен поток. Използване на заеми. Предпазване от фалит.
4. Благотворителност.

ІІІ. АНАЛИЗ НА ИГРАТА

ТРЕТИ ДЕН: “ОСНОВИ НА ФИНАНСОВАТА ГРАМОТНОСТ – ЧАСТ 2”

ЦЕЛИ НА СЕМИНАРА
1. Самостоятелно бързо излизане от “Омагьосания кръг” за 30 мин.
2. Овладяване на “Бързата писта” и спечелване на играта до 1 час.
3. Изграждане на бизнес план и модел за действие в реалния живот.

Съдържание:

Запознаване с книгите на Киосаки - коя книга на какво учи.
Обсъждане на реалните финансови ситуации в живота на участниците.
Съвети и предложения за бизнес и инвестиции.