Координатор на Кешфлоу Клуб може да бъде всеки, който:

 • е навършил 18 г.
 • членува в някой от клубовете към Бизнес школа "БОГАТСТВО"
 • е завършил интензивен курс "Финансова грамотност за напреднали"
 • е издържал успешно изпит за координатори, включващ събеседване,
  писмен тест, провеждане на семинар по финансова грамотност и игра.
 • е закупил Кешфлоу комплект - играта “Потоци пари101” и пълен набор от книги на Р. Кийосаки на български език.

Права на координатора

 • може да провежда семинари и курсове по финансова грамотност
 • може да разпростраява книги и игри с печалба не по-малка от 30%
 • може да участва в специалния Клуб на координаторите
 • може да предлага нови образователни продукти

Всеки координатор сам определя кога и колко да работи. Ако прави по един встъпителен семинар на седмица при посещаемост 5 души по 20 лв, плюс един начален курс на седмица при посещаемост 5 души по 30 лв, то общата месечна заработка е 1100 лв. (5х20х4 + 5х30х4). Към това се прибавя и печалбата от разпространени книги и игри. При 3 игри (т.о. 54 лв) и 20 книги (т.о. средно 3 лв) на месец това прави над 200 лв, или общо 1300 лв./месец.

Ако искате да станете координатори, моля свържете се с нас!