Гарантирано ще ви помогнем 
да станете финансово грамотни!

Безплатно!

"Финансова грамотност за 7 дни" - 7 урока по 7 минути - започнете оттук!

Книги:

Предлагаме ви световно известната поредица на Робърт Кийосаки "Съветите на Богатия Татко".
Моля, обърнете се към вашия Кешфлоу клуб или посетете книжарница "БОГАТСТВО".

Игри:

- "Потоци пари 101" на български език - 180 лв. (от най-близкия Кешфлоу клуб)

Курсове и семинари:

Встъпителен семинар "Финансовата грамотност - ключ към успеха в живота"

- за гости – 30 лв. на човек или 40 лв. на двойка (напр. съпрузи, партньори)
- за членове на клуба – 15 лв. на човек или 20 лв. на двойка (напр. съпрузи, партньори)
Семинарът се провежда от Координатор при набиране на желаещи. Продължава 3 часа и включва лекция, участие в игра, анализ и бизнес предложение. В играта могат да участват не повече от 6 души или 6 двойки.

Начален курс "Основи на финансовата грамотност" (поредица от 3 семинара с игри)

– за гости - 50 лв.
– за членове на клуба - 40 лв.

Интензивен курс "Финансова грамотност за напреднали" 
(само за завършилите начален курс "Основи на финансовата грамотност")

- за гости - 60 лв. - за членове на клуба - 40 лв.
Представлява двудневно интерактивно обучение с игри. Завършилите го получават сертификат, който им дава право в срок от 1 месец да се явят на безплатен изпит за координатори.