Бизнес школа "БОГАТСТВО"

ФИНАНСОВА ГРАМОТНОСТ и ЖИВОТОПРОМЕНЯЩО ОБУЧЕНИЕ

Нашата школа възпитава финансово грамотни хора, които се учат да умножават парите си и да вървят към финансова независимост и благополучие. Ние вярваме, че всеки човек може да извлече съществени ползи от обучението в школата. На България предстои да влезе в Европейския съюз и такива теми като пазар, конкуренция, инвестиции, пенсиониране и финансова свобода ще стават все по-актуални...

Мисията ни включва:

 • финансова грамотност и шанс за всички
 • възпитаване в дух на предприемачество
 • създаване на екипи за реализиране на бизнес проекти
 • подпомагане на хората, които искат да започнат собствен бизнес

Играта “Потоци пари101” е нещо, което всеки трябва да опита! Казват, че най-успешно човек се учи от собствените си грешки - ако това е така, защо да не грешим по време на игра? Така няма да се налага наистина да плащаме непосилна цена и ще започнем да мислим по нов начин, който ще промени изцяло живота ни.

Кешфлоу клубовете (Cashflow = потоци пари) са в основата на дейността ни. Те са отворени за всички хора, търсещи изобилие и свобода. Участниците в тях обединяват усилията си с цел реализиране на бизнес проекти и намиране на изгодни инвестиции. Включването ви в такъв клуб ще ви даде достъп до:

 • семинари и курсове по финансова грамотност
 • отстъпки от цените на продукти и услуги
 • ползване на учебни пособия и материали
 • лични консултации с нашите експерти
 • участие в играта “Потоци пари 101”
 • достъпни възможности за бизнес

Семинарите ни включват беседа, участие в играта “Потоци пари 101”, анализ на резултатите от нея и предложение за започване на собствен бизнес. Целта им е да ви подготвят за успешен реален бизнес, дори ако нямате никакъв опит.

Програма на семинарите:

 • кратка уводна беседа
 • играта “Потоци пари 101”
 • анализ на резултатите
 • идеи за започване на собствен бизнес

Координаторите са главните действащи лица в Школата. Всеки от тях ръководи свой Кешфлоу клуб.

Искате да станете координатори? Отлична идея! Моля, прочетете това!


Е-мейл