Интензивен курс "Финансова грамотност за напреднали"

(само за завършилите начален курс "Основи на финансовата грамотност")

- за гости - 60 лв.
- за членове на клуба - 40 лв.
Представлява двудневно интерактивно обучение с игри. Завършилите го получават сертификат, който им дава право в срок от 1 месец да се явят на безплатен изпит за координатори.

(само за завършилите начален курс "Основи на финансовата грамотност")

- за гости - 60 лв.
- за членове на клуба - 40 лв.
Представлява двудневно интерактивно обучение с игри. Завършилите го получават сертификат, който им дава право в срок от 1 месец да се явят на безплатен изпит за координатори.


Е-мейл