Основи на финансовата грамотност

ПЪРВИ ДЕН: ВСТЪПИТЕЛЕН

ЦЕЛИ НА СЕМИНАРА
1. Да запознае участниците с основите на финансовата грамотност
2. Да покаже на практика чрез играта “Потоци пари 101” значението
на основните понятия и тяхното въздействие върху начина ни на живот.
3. Да помогне на участниците да определят “изходните си позиции”
Съдържанието на встъпителния семинар вижте тук.

ВТОРИ ДЕН: “ОСНОВИ НА ФИНАНСОВАТА ГРАМОТНОСТ – ЧАСТ 1”

ЦЕЛИ НА СЕМИНАРА
1. Да затвърди познанията от встъпителния семинар
2. Да развие умения за излизане от “Омагьосания кръг”
3. Първи стъпки на “Бързата писта”. Кой ще победи?
4. Да помогне на участниците да “изберат” свой модел на живот

СЪДЪРЖАНИЕ

І. УВОДНА ЧАСТ
1. Принцип на лоста и умножаването.
2. Заемите като лост и като пасив. Добри заеми и лоши заеми.
3. Ценности, определящи квадранта: страх, сигурност, свобода, вяра.
4. Резултати от насочване на парите към активи или пасиви.
5. Превръщане на заработените доходи в пасивни доходи.
Как да напуснем “Омагьосания кръг” и да излезем на “Бързата писта”?

ІІ. УЧАСТИЕ В ИГРАТА “ПОТОЦИ ПАРИ 101”
1. Правилата на “Бързата писта”
2. Финансов отчет – трите вида финансови отчети
3. Малки и големи възможности и тяхното оценяване. Възможности за печалби
от активи с отрицателен паричен поток. Използване на заеми. Предпазване от фалит.
4. Благотворителност.

ІІІ. АНАЛИЗ НА ИГРАТА

ТРЕТИ ДЕН: “ОСНОВИ НА ФИНАНСОВАТА ГРАМОТНОСТ – ЧАСТ 2”

ЦЕЛИ НА СЕМИНАРА
1. Самостоятелно бързо излизане от “Омагьосания кръг” за 30 мин.
2. Овладяване на “Бързата писта” и спечелване на играта до 1 час.
3. Изграждане на бизнес план и модел за действие в реалния живот.

Съдържание:

Запознаване с книгите на Киосаки - коя книга на какво учи.
Обсъждане на реалните финансови ситуации в живота на участниците.
Съвети и предложения за бизнес и инвестиции.


Е-мейл