Встъпителни семинари

Встъпителен семинар:
"Финансовата грамотност - ключ към финансовия успех"
(с участие в играта "Потоци Пари 101")

Продължителност 3 часа. Участват не повече от 12 души (или 6 двойки).

Таксата за участие е:
- за гости – 30 лв. на човек или 40 лв. на двойка (напр. съпрузи, партньори)
- за членове на клуба – 20 лв. на човек или 30 лв. на двойка (напр. съпрузи, партньори)

Семинарът се провежда от Координатор и включва:

Лекция "Основи на финансовата грамотност", в която се разглеждат следните теми:

 • Приходи - заработени, пасивни, резидуални
 • Разходи - данъци, разходи за живот, за престиж, глезотии, непредвидени
 • Активи - бизнес, недвижимост, ценни книжа
 • Пасиви. Определение, примери
 • Парични потоци: бедни, средна класа, богати
 • Добри и лоши дългове. Заемите като лост и като пасив
 • Четирите начина на печелене на пари и четирите потока на парите.
 • Финансова зависимост, финансова независимост и финансова свобода

Играта "Потоци Пари 101" - първо ниво: Омагьосаният кръг, от което ще научите:

 • Правила и цел на играта на пари в живота: натрупване на активи, освобождаване от пасиви.
 • Значения на различните житейски ситуации от финансова гледна точка.
 • Водене на финансов отчет. Осчетоводяване на различи ситуации. Придобиване на актив със и без заем за първоначална вноска, благотворителност, заплата, раждане на дете, съкращение.
 • Различни игрови ситуации. Предпазване от фалит в случай на съкращение чрез спестявания или заеми (предимства и недостатъци на двата начина).
 • Малки и големи възможности и тяхното оценяване. Възвръщаемост – начин на изчисляване.
 • Възможности за доход от продажба на активите. Доход от предлагане на сделката на други участници. Възможности за печалба от активи с отрицателен паричен поток.
 • Заеми - предимства и недостатъци.
 • Постигане на финансова независимост и излизане от Омагьосания кръг

Ето какво казва самият Робърт Кийосаки за играта:

Анализ на играта. Въпроси и отговори. Представяне на книгите на Кийосаки.

Бизнес предложение:

 • Как да изградим собствен бизнес в свободното си време без риск и с минимални инвестиции.
 • Доказана система, която вече е помогнала на много хора да станат финансово независими.
 • Продукти, които подобряват здравето, удължават живота и решават много проблеми
 • Огромен пазар с възможности за развитие в Европейския съюз, Русия, Австралия и по Интернет
 • Осигурена помощ и подкрепа от стабилни партньори, които са гаранция за траен успех

Нашата безусловна гаранция:
Заповядайте на встъпителните семинари и се включете в играта "Кешфлоу". След като започне играта, ако до 20 мин. прецените, че тя не ви е интересна, можете да си тръгнете - ще ви върнем парите.
Даваме тази безусловна гаранция, защото сме убедени в ползата от курсовете по финансова грамотност. От друга страна, те не са за всеки - само за хора, които наистина искат да променят живота си и да станат финансово независими.

Записване - в клубовете или по Интернет. Пожелаваме ви успех - и да се забавлявате!


Е-мейл