Описание на играта

Играта е организирана в два кръга и се играе на оригинална игрална дъска.

Кръг 1 – "Омагьосаната въртележка"
Той пресъздава живот в стил “от заплата до заплата, дано не ме съкратят”.
Тук играта е в обикновения ритъм на живот за повечето хора. Участниците започват като наемни работници или специалисти на свободна практика с доход, за който се работи всеки ден. След приспадане на данъци, разходи за живот и кредитни вноски, остава чиста сума за получаване. Всеки сам води “счетоводство”, приходи и разходи, за да усвои важни умения за контрол на парите.
Участниците се придвижват по полетата на кръга като хвърлят зар. На всяко поле ги очаква нещо, което се среща в реалния живот - харчове, възможности за сделки и нови източници на доходи, инвестиции в недвижимо имущество, акции, и т.н. Някои полета са задължителни, а други – по избор. Играчите се учат да разпознават печелившите, които могат да реализират със собствени средства или кредити.
Нагласата за благотворителност е показана по интересен и поучителен начин - всеки, който дава част от доходите си за благотворителност, може да хвърля два зара вместо един и така да ускори събитията.
Възможно е да се попадане в неприятни моменти като съкращения или фалит, които могат да се преживеят (и да се продължи играта) само ако играчът е заделил пари, достатъчни за покриване на разходите му поне за 2 месеца.

Целта на кръг 1 е да се научим да създаваме активи - източници на доходи, за които не трябва да работим (пасивни доходи) и да създадем пасивни доходи, надвишаващи месечните ни разходи (постигане на финансова свобода).
Приключването на кръг 1 е невъзможно без усвояване на нужните умения. Многократното участие в играта гарантира превръщането на уменията в навици. Това променя мисленето и действията ни, следователно - резултатите ни в реалния живот.

Кръг 2 – "Бързата писта"
По пътя към богатството – постепенно създаването на активи става все по-лесно и забавно. Чрез правилно инвестиране постигаме финансовите си мечти и се сдобиваме с богатство.

Целта на кръг 2 е "да купим мечтата си" или да увеличим пасивния си доход с 50 000 $ на месец. Това не винаги става толкова бързо, и все пак си заслужава. Който постигне това пръв, е победител. А след това човек наистина се замисля - и животът му никога няма да е същият.

Логиката на “Потоци пари 101” следва принципа отвътре – навън. Богатите не са богати, защото имат пари. Богатите имат пари, защото мислят иначе. Богатството е състояние на съзнанието, начин на мислене. Ако все още не сме богати, но искаме да забогатеем, нека помислим върху това. Проблемите, с които се сблъскваме, не могат да бъдат решени на същото ниво на мислене, на което сме били, когато сме ги създали или когато те са се появили...


Е-мейл