Новата финансова грамотност

Финансовото ограмотяване е образователен процес на различни нива – духовно, емоционално, умствено и техническо. Този процес не решава проблеми, не плаща сметки и не купува комфорт. Този процес е сам по себе си мисия, която изгражда един нов свят. Терминът „Финансова грамотност“ става все по-популярен, и все по-модерен. Това е нормално, очаквано, радостно и... обезпокояващо.

Нормално

Светът се променя. Ценностите се променят. Икономиката се трансформира. Пенсионните митове се сриват един след друг и хората, приучени през последните 6 десетилетия да „дерзаят“ до „хранилките“ си ги откриват полупразни или напълно опустошени. Страшно е да осъзнаеш, че последните (всъщност всичките) 60 години от живота ти са били в грешна посока. Но инерцията е толкова силна, че тя се предава на следващото поколение, което... отказва да я приеме, или поне оказва съпротива. Всъщност, младите хора не напускат България поради тежък икономически климат. Те бягат от това, на което ги учим.

Очаквано

Промените и трансформацията в живота и икономиката са подчинени на законите на ценностите и парите. Финансовата грамотност е картата на тези промени, без която човек се връща в миналото. А миналото вече не съществува. Хората днес са изправени пред безкомпромисен избор – финансова грамотност или минало.

Радостно

Науката „Финансова грамотност“, която почти незабелязано се прокрадна преди 13 години в България с издаването на „Богат татко – беден татко“ от изд. „Анхира“ набира все повече сила, скорост, привърженици и последователи. В страната ни вече функционират над 20 неформални клубове по финансова грамотност. Дори и да ограничим ролята им до популяризиране на безценните книги от поредицата „Богат татко“ и единствената по рода си образователна игра „Потоци пари101“, това стартира процеса на финансовото ограмотяване сред младите. Наша отговорност е да го продължим, като го популяризираме, систематизираме и автоматизираме.

Обезпокоително

Училищата продължават да мълчат по този въпрос. Още по-лошо – създава се кух стремеж към парите. Горкият „долар“! Преди около 30 години загуби златното си покритие. И днес единственото му спасение е да измерва истински ценности, творчество, промени, водещи към по-добър свят.
И ако пропастта между бедни и богати става все по-голяма, то е защото оскъдицата продължава да владее много човешки сърца и умове. А това създава грешна нагласа, както към парите, така и към хората, които имат контрол върху тях. Ето защо хората са изправени и пред друг безкомпромисен избор – оскъдица или изобилие.
Днешната политическа обстановка вкарва обществото ни в страсти, предизвикани от отказа (или незнанието, невъзможността) на хората да поемат лична отговорност за живота си. Лозунгите, които обединяват протестиращите всъщност утвърждават онова, срещу което протестират. Утвърждава се неправилна нагласа както към изобилието, така и към парите и богатите. Бизнес, богатство, мутри и мафия все по-често се слагат в една и съща категория, а това отхвърля изобилието и вселява страх и оскъдица в душите на хората. А да въставаш срещу богатството във всичките му форми е като да въстанеш срещу Бога.
И всичко това – на фона на изобилие от книги, като поредицата „Богат татко“, „Да прецакаш дявола“, „Докосването на Мидас“, „Приемете изобилието“ и др.

Истината

Ето какво споделя Р. Кийосаки в книгата си с Доналд Тръмп „Докосването на Мидас“:
„Преди няколко години ме въведоха в офиса на Доналд, докато той още водеше разговор по телефона.
– Добри хора ли са? – попита Доналд човека отсреща.
– Не ме интересува колко добра е сделката. Имам предостатъчно добри сделки. Искам да знам дали те са добри хора.
След като изсуша отговора на другия човек, Доналд каза:
– Радвам се да го чуя. Ако са добри хора, аз ще участвам. – И с тези думи той затвори.
Доналд ме погледна и каза:
– На нашата възраст няма защо да правим бизнес с лоши хора. Нямаме нужда от парите и нямаме времето. Освен това, бизнесът е достатъчно труден. Защо да правим бизнес с лоши хора? По-забавно е да се прави бизнес с добри хора.
С тези думи той ме погледна и попита:
– Кое е следващото, върху което работиш? Да се позабавляваме, и да направим малко пари.“

Ако днес нечий бизнес страда, то едва ли причината е в липса на пазари и пари. Всъщност, липсата на пазари и пари е краен резултат от стремежа към „кухите“ пари – тези, които не само са без златно покритие, но и без ценност. „Истинските“ пари изграждат мечтите на хората, променят и служат. „Кухите“ пари властват в умовете и сърцата. Това създава противоположности като бедни – богати, оскъдица – изобилие, „кухи“ – истински пари. А мостът между тези пропасти е финансовата грамотност.

Това е началото на поредица от статии, синтезиращи смисъла, силата и духа на опита на един екип от хора, които се заеха с изграждането на този мост. Той е отворен за всеки, който желае да премине през него. Вярвам, че пътят през него трансформира, създава и изгражда мечти! На добър път!


Е-мейл